Số CMTND:

               Dùng thanh trượt để duyệt danh sách kết quả tìm kiếm  
STTHọ và tênNgày sinhTrường THPTĐối tượng
Trúng tuyển
Ngành trúng tuyển
Kết quả: 0 thí sinh