Mã tra cứu:

               Thí sinh nhập mã tra cứu là số CMTND/ Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu (không nhập chữ cái ở đầu)